Edicte d’aprovació definitiva de l’Ordenança fiscal núm. 39, reguladora de la taxa pel servei de piscina municipal

  • » 18072017 Edicte d'aprovació definitiva nº 39 reguladora de la taxa pel servei de la piscina municipal.pdf > Descarregar