Anunci d'aprovació definitiva de l'Ordenança fiscal núm 21 de la taxa per la prestació de serveis en els cementiris municipals d'Aiguaviva

  • » 2808-Anunci d'aprovació definitiva de l'Ordenança fiscal núm 21 de la taxa per la prestació de serveis en els cementiris municipals d'Aiguaviva.pdf > Descarregar