ANUNCI aprovació definitiva de l'Ordenança Fiscal nº 4 reguladora de l'Impost sobre construccions, instal.lacions i obres

  • » Aprovació definitiva de l'Ordenança Fiscal nº4 reguladora de l'Impost sobre construccions, instal.lacions i obres.pdf > Descarregar