Anunci d'informació pública d'una ordenança fiscal provisional