Edicte d’informació pública del projecte executiu d’obertura i manteniment de les franges perimetrals de prevenció d’incendis i de les parcel·les interiors i zones verdes d’Aiguaviva