Aprovació definitiva d'uns expedients de modificació pressupostària