Edicte d'exposició pública d'expedients de modificació de crèdit núm. 9/2019 i nº 10/2019

Edicte d'exposició pública d'expedients de modificació de crèdit núm. 9/2019 i nº 10/2019