Anunci d'aprovació definitiva ordenança fiscal núm. 45

Anunci d'aprovació definitiva ordenança fiscal nú. 45 reguladora de la taxa per la prestació dels serveis d'establiment/obertura i manteniment anual d'una franja exterior de protecció al voltant de les urbanitzacions, nuclis de població, de manteniment de les parcel.les i zones verdes lliures de vegetació seca i massa arbòria aclarida, en les mateixes urbanitzacions