Edicte d'exposició pública d'un expedient de modificació de crèdit

Edicte d'exposició pública d'un expedient de modificació de crèdit del pressupost municipal, núm. 13/2019