Edicte d'aprovació provisional de la modificació de les ordenances fiscals

Edicte d'aprovació provisional de la modificació de les ordenances fiscals per a l'exercici de 2020